HAVEN WOMEN’S CENTER OF STANISLAUS

TRUNG TÂM HAVEN CHO PHỤ NỮ CỦA STANISLAUS

Haven là một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kín đáo cho nạn nhân / người sống sót của bạo lực gia đình, lạm dụng tình dục và bóc lột tình dục.

Haven bao hàm sự đa dạng trong văn hoá, ngôn ngữ nói, khuynh hướng tình dục hoặc bản sắc, và tình trạng nhập cư trong Quận Stanislaus.

Chúng tôi cam kết cung cấp các dịch vụ tiếp cận ngôn ngữ và có tính văn hoá cho các cộng đồng này. Nếu bạn cần nói chuyện với chúng tôi bằng một ngôn ngữ khác tiếng Anh, chúng tôi sẽ cung cấp thông dịch viên miễn phí cho bạn. Chúng tôi cung cấp dịch vụ bất kể tình trạng nhập cư.

 

DỊCH VỤ TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

NƠI TRÚ ẨN KHẨN CẤP

Nhiệm vụ nơi ẩn náu của Haven là hỗ trợ người sống sót tìm kiếm sự an toàn và chữa bệnh. Chúng tôi hợp tác với người dân để tìm cách tăng sự an toàn của họ và bắt đầu quá trình chữa bệnh cá nhân của họ.

Chương trình nhà ở được thiết kế để cung cấp nơi an toàn cho những người sống sót bị nguy hiểm vì bạo lực gia đình, xâm hại tình dục hoặc buôn bán tình dục. Nơi trú ẩn được nhân viên của những người ủng hộ 24 giờ trong ngày. Nơi trú ẩn cung cấp một loạt các dịch vụ hỗ trợ bao gồm quản lý trường hợp, lập kế hoạch an toàn, tư vấn đồng đẳng, các nhóm hỗ trợ, hỗ trợ trật tự ngăn chặn, và vận động. Kids Count, Teens Count, và một-đối-với một cung cấp sự hỗ trợ dành cho trẻ em ở trong nhà tạm trú. Tất cả các dịch vụ tại nơi trú ẩn là tự nguyện; người tham gia được lựa chọn những dịch vụ sẽ có lợi cho họ.

 

ĐIỆN THOẠI KHẨN CẤP

Bạo lực gia đình /tấn công tình dục được trả lời bởi nhân viên được đào tạo 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Nếu bạn cần hỗ trợ khủng hoảng không đe doạ tính mạng, bạn có thể gọi đường dây khẩn cấp ở số (209) 577-5980 hoặc số miễn phí tại số 1-888-45-HAVEN (1-888-454-2386).

 

TRẢ LỜI KHẨN CẤP 24 GIỜ

Những người biện hộ sẵn sàng được gửi đến phòng cấp cứu của bệnh viện 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần để đáp ứng các cuộc gọi của cơ quan thực thi pháp luật hoặc nhân viên phòng cấp cứu.

Người biện hộ phản hồi để cung cấp hỗ trợ, vận động và thông tin cho nạn nhân của hành hung tình dục, bạo lực gia đình hoặc buôn bán tình dục trong bối cảnh phòng cấp cứu.

 

DỊCH VỤ HỖ TRỢ

Haven cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ được thiết kế để giúp những người sống sót bị khủng hoảng sau một sự cố chấn thương và với kế hoạch dài hạn và mục tiêu của họ. Haven ủng hộ sử dụng một cách tiếp cận khách hàng làm trung tâm để các dịch vụ có nghĩa là khách hàng định hướng, thiết lập các mục đích và mục đích của mình và được trao quyền với các quyết định của chính họ. Khách hàng sẽ có thể làm việc với cùng một người bênh vực từ thời điểm họ đi bộ qua cửa đến thời điểm họ quyết định họ không còn cần các dịch vụ nữa.

 

QUẢN LÝ TRƯỜNG HỢP VÀ QUY HOẠCH AN TOÀN

Khách hàng có thể làm việc với một người biện hộ để đưa ra một kế hoạch hành động cá nhân để giúp khách hàng đáp ứng được nhu cầu của họ. Quản lý trường hợp bao gồm việc kết nối khách hàng với các dịch vụ cộng đồng thích hợp, đánh giá rủi ro và lập kế hoạch an toàn.

 

HỖ TRỢ LỆNH CẤM GẶP

Haven có thể cung cấp trợ giúp với hai loại lệnh cấm gặp. Lệnh cấm gặp là một án lệnh từ tòa cho biết người mà bạn đã đệ trình chống lại không được phép làm những điều nhất định (như quấy rối hoặc quấy phá bạn) hoặc người đó phải ở một khoảng cách nhất định cách xa bạn. Nếu bạn muốn nộp một lệnh như vậy đối với một người mà bạn có hoặc đã có mối quan hệ thân tình hoặc hẹn hò (vợ / chồng hoặc người phối ngẫu), chúng tôi có thể giúp bạn bằng Lệnh Cấm Bạo Lực Gia Đình.

Nếu bạn muốn nộp đơn chống lại một người nào đó đã tấn công bạn tình dục bất kể quan hệ của bạn, chúng tôi có thể giúp bạn bằng Lệnh Xóa Quấy Rầy Tình Dục Dân Sự.

 

NHỮNG NGƯỜI TƯƠNG TỰ TƯ VẤN VÀ NHÓM HỖ TRỢ

Haven cung cấp tư vấn cá nhân cho những người sống sót bị bạo lực gia đình, lạm dụng tình dục, và bóc lột tình dục cũng như một loạt các nhóm hỗ trợ tập trung vào bạo lực gia đình và các vấn đề xâm phạm tình dục. Dịch vụ tư vấn được cung cấp miễn phí. Tư vấn cá nhân được cung cấp trên cơ sở hẹn. Nếu bạn quan tâm đến việc tư vấn, vui lòng đến văn phòng của chúng tôi và gặp gỡ với một người bênh vực.

Haven cung cấp các nhóm giáo dục / tâm thần hàng tuần được thiết kế với sự nhấn mạnh vào sự hiểu biết về tính năng động của hành vi lạm dụng và chữa bệnh cho những người sống sót bị bạo lực gia đình và lạm dụng tình dục. Việc chăm sóc trẻ em không được cung cấp cho các nhóm.

 

TRUNG TÂM TƯ PHÁP GIA ĐÌNH HẠT STANISLAUS

Trung tâm Tư pháp Gia đình Stanislaus cung cấp cho nạn nhân và những người sống sót bị bạo lực gia đình, xâm phạm tình dục, lạm dụng trẻ em, lạm dụng người cao tuổi và buôn bán người. Mục tiêu của SFJC là cung cấp các dịch vụ toàn diện tại một nơi bằng cách cộng tác và điều phối các cơ quan đối tác. Chúng tôi có những người ủng hộ Haven tại SFJC có thể cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho những người sống sót bị bạo lực gia đình và hành hung tình dục.

DỊCH VỤ Y TẾ HÀNH VI (BHS)

Các chương trình Dịch Vụ Y Tế Hành Vi StanWorks được thiết kế cho những người nhận TANF trong việc đạt được và duy trì việc làm. Quản lý trường hợp của BHS có tại tất cả các cơ sở StanWORKS cũng như các văn phòng của Modesto và Turlock của Haven.

 

CSU BIỆN HỘ CHO NẠN NHÂN

Trường Đại học Bang California, Stanislaus  Cơ Quan ủng hộ nạn nhân có sẵn để cung cấp nơi an toàn cho sinh viên và nhân viên của trường khi họ cần.  Các dịch vụ cung cấp là tư vấn, hỗ trợ / vận động chính sách (báo cáo, trợ giúp của bệnh viện), thông tin về các nguồn CSUS và thông tin về các lựa chọn báo cáo.

 

DỊCH VỤ PHÒNG NGỪA

DỊCH VỤ THIẾU NIÊN

Haven cung cấp dịch vụ cho thanh thiếu niên (từ 5 đến 17 tuổi) đã từng trải qua bạo lực gia đình trong thời thơ ấu hoặc lạm dụng tình dục. Các chương trình này được cung cấp với niềm tin rằng thanh thiếu niên xứng đáng xác nhận và nghe một tai, cơ hội để thể hiện bản thân mình thực sự, tiếp cận những cách sáng tạo như nghệ thuật và phong trào, và hướng dẫn học các cách thích hợp để thể hiện cảm xúc đôi khi phức tạp của họ.

 

Kids Count!  - Chương trình 8 tuần dành cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi bị ảnh hưởng bởi bạo lực gia đình.

Teens Count! - Chương trình 8 tuần dành cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi bị ảnh hưởng bởi bạo lực gia đình.

TRUST  - Chương trình 8 tuần cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi bị ảnh hưởng bởi lạm dụng tình dục.

Teens TRUST -  Chương trình 8 tuần dành cho trẻ em từ 11 đến 17 tuổi bị ảnh hưởng bởi lạm dụng tình dục.

Tất cả các chương trình tập trung vào kế hoạch an toàn, cảm xúc, quản lý giận dữ, trao quyền, ranh giới và những điều cơ bản của mối quan hệ lành mạnh.

GIÁO DỤC CỘNG ĐỒNG

Chúng tôi sẵn sàng tham dự các trường học, công ty, tổ chức phi lợi nhuận và bất kỳ dịp nào để có mặt tại đó. Các chủ đề đa dạng và thích ứng với bất kỳ loại đối tượng nào.

CÁCH ĐƯỢC GIÚP ĐỠ

Nếu bạn quan tâm đến bất kỳ dịch vụ nào được liệt kê ở trên, vui lòng đến văn phòng của chúng tôi và nói chuyện với người bênh vực. Nếu bạn không thể vào được, bạn có thể gọi cho Đường Dây Khủng Hoảng tại số (209) 577-5980 và nhân viên được đào tạo có thể nói chuyện với bạn qua điện thoại.

ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG

618 13TH Street

Modesto, CA 95354

(209) 524-4331

 

301 Starr Ave.

Turlock, CA 95380

(209) 664-9131

ĐIỆN THOẠI KHẨN CẤP 24 GIỜ

(209) 577-5980

ĐIỆN THOẠI MIỄN PHÍ

1-(888) 454-2836

Email:

reception@havenwcs.org